อแสดงความยินดีกับ  น.ส.ศรภกรฉัตร ปิ่นทอง น.ส.สกุลกานต์ ทิพย์โอสถ และ น.ส.สมฤทัย มากเฟื้อง
นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลดีเยี่ยมจากการนำเสนอผลงานนวัตกรรม เรื่อง “โยเกิร์ตมะม่วงน้ำดอกไม้เสริมไข่มุกมะม่วงโพรไบโอติก” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2562

ใส่ความเห็น