ติดต่อเราได้ที่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 18/18ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ (ภายนอก) : 02-312-6300 ต่อ 1180