นางอริศรา สิทธิพงษ์
เลขานุการประจำคณะฯ

Telephone : 1180
Email :  alicehcu@gmail.com

นางภัทยา แซ่อุ้ย
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานเลขานุการคณะฯ

Telephone : 1180
Email :