นางอริศรา สิทธิพงษ์
เลขานุการประจำคณะฯ

Telephone : 1180
Email :  alicehcu@gmail.com

นางสายฝน กันคล้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

Telephone : 1180
Email : saifon.k@hcu.ac.th

นางภัทยา แซ่อุ้ย
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานเลขานุการคณะฯ

Telephone : 1180
Email :