ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พลอยมณี แสงทิตย์ น.ส.ศนิสา อนันตพรรค และน.ส.วรรณนิภา ทุริดไธสง ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ในชื่อโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ในชื่อโครงการวิจัย เรื่องการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารไวโอลาซีนจาก Chromobacterium violaceum และ การประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งจัดที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

 

ใส่ความเห็น