การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เรื่อง #การละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม

ซึ่งในส่วนของคุณธรรมความ ซื่อสัตย์สำหรับอาจารย์ โดยคณะทำงานโครงการปลูกฝังคุณธรรมฯกลุ่มอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในปีการศึกษา 2566