#ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ณัฏฐณิชา สิรสุนทร
นักศึกษา #หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์
ที่สามารถทำคะแนนติด Top 100 ในโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 จากจำนวนผู้เข้าร่วม กว่า 23,000 รายทั่วประเทศ
ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่