ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ในการการประกวดแข่งขันไอเดียแผนงานธุรกิจสตาร์ทอัพของนิสิตนักศึกษาระดับภูมิภาค กิจกรรม Regional Pitching Startup Thailand League
ในนามของทีม Cyber Squad เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ อาคาร KX-Knowledge Exchange For Innovation (KMUTT) ชั้น 7
ซึ่ง ได้ผ่านเข้ารอบ Demo day 100 ทีม จะมีการนำไปจัดแสดงในงาน Demo Day ในวันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566