ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมพิธีสักการะพระพุทธรูป 3 องค์ หลวงปู่ไต้ฮง ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และศาลตายาย เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต มีพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์และพิธีมอบเหรียญที่ระลึกแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี จัดโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.