คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ ในวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ถนนข้าวต้มกุ๊ย เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ แสดงถึงความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ที่คนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.