วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 9.45-12.30 น. นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ทำดี ได้จัดโครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ที่ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 2-122 มีคณาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงาน เพื่อแสดงความเคารพและกตัญญูต่อความเสียสละของท่านอาจารย์ใหญ่

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.