บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมพิธีครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีพิธีสักการะหลวงปู่ไต้ฮง พระพุทธรูป 3 องค์ ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และศาลตายาย เพื่อเป็นสิริมงคล ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดี ปลูกฝังคุณธรรม 6 ประการ และรับใช้สังคม จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น.

ใส่ความเห็น