บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 พิธีจัดในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-9.00 น.

ใส่ความเห็น