บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกันทำบุญอาจารย์ใหญ่ เพื่อได้แสดงออกถึงความกตัญญูและรำลึกถึงความเสียสละของท่านอาจารย์ใหญ่ เป็นการสืบสานการปฏิบัติทางศาสนาที่ดีงาม จัดโดยนักศึกษา คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ทำดี ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.45-16.45 น.

ใส่ความเห็น