บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกันทำบุญคณะในโครงการฟ้าใหม่ สดใสด้วยบุญ ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นสิริมงคล ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดี ปลูกฝังคุณธรรม 6 ประการ และรับใช้สังคม จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ทำดี ปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 7.30-8.00 น.

ใส่ความเห็น