สาขาวิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
ทั้ง 3 คนได้แก่  1. นายทรรศนะ สีสว่าง 2. นายชิษณุชา อัครกุลพิชา และ 3. นางสาว รติกร สีละพันธ์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมโครงการ RPA Youngblood Hackathon 2021 by STelligence ภายใต้หัวข้อ “Innovation in Enterprise and SME”  ด้วยผลงานชื่อ Auto postbox classifier ในชื่อทีม CTR โดยมีอาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์ ร่วมทีมในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยทุกท่านสามารถดูรายละเอียดของโครงการได้จาก  เว็บไซต์โครงการ https://stelligence.com/events/rpahack21/ รวมถึงสามารถรับชม Video เปิดตัวทีมของเรา (CTR) ได้จาก https://www.facebook.com/STelligence/videos/175111348151469 และรับชม Video การนำเสนอผลงานของพวกเราย้อนหลังได้จาก https://www.facebook.com/STelligence/videos/915223572449407 (ช่วงเวลา 2:55:55)

#CSAI-HCU #ScienceHCU #HCU

ใส่ความเห็น