ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการยื่นขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปลาสลิดบางบ่อ ประสบผลสำเร็จ โดยได้รับการประกาศโฆษณาผ่านออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.ipthailand.go.th/th จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อ 31 พฤษภาคม 2564

เอกสารแนบ 1 GI ปลาสลิดบางบ่อ

ใส่ความเห็น