ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากโครงการวิจัย “การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของนก พืชพรรณไม้ที่น่าสนใจที่พบในลำคลองจระเข้ คลองจระเข้น้อย และคลองไทรตามาก”  ได้จัดทำโปสเตอร์แหล่งเรียนรู้พรรณไม้และนก ในเขตพื้นที่ อำเภอบางเสาธง เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวของชุมชน

ใส่ความเห็น