ขอแสดงความชื่นชม อาจารย์เกษม พลายแก้ว ที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วม “การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในผลการทำงานด้านความยั่งยืนของชุมชน (Best Practice Sharing & Learning Experience on University-Community Engagement)” โดยนำเสนอผลงานชื่อ มฉก.รวมพลัง : ปลาสลิดบางบ่อโมเดล ก้าวแรกสู่ความยั่งยืนของชุมชน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ในเวทีการประชุมประจำปี เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (The 5th  Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563  ณ อาคารวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (BRI) มจธ. (บางขุนเทียน)

ใส่ความเห็น