คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา CS2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ และ CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ภายใต้ชื่อโครงการ “เรียนรู้และสร้างสรรค์โปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธรณีวิทยา” เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30-17.30 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อให้นักศึกษาได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และเรียนรู้เรื่องธรณีวิทยาอันมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แล้วนำไปสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอข้อมูล พร้อมทั้งนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *