เมื่อวันที่ 1-10 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ คณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จัดโครงการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรายวิชา MI3152 “การผลิต การแปรรูป และการจัดจำหน่ายอาหารไทย 4 ภาค ณ ตลาดเสรีมาร์เก็ต” พาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาอาหารไทยในแต่ละภูมิภาคซึ่งมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่นิยมในการบริโภค เข้าใจวิธีการผลิต มาตรฐานการผลิต พร้อมทั้งเข้าใจวิธีการจำหน่ายอาหารที่มีความปลอดภัย (food safety) และการมีสุขาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งนำความรู้ที่ได้มาบรูณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา MI3152 การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม

รูปภาพบูMI

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *