นายจิรัฐ คงกะพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ. อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ใส่ความเห็น