บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมสักการะหลวงปู่ไต้ฮง เพื่อรำลึกถึงคุณความดี และเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ในโครงการ“พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ” เป็นวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง