บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมพิธีสักการะหลวงปู่ไต้ฮง พระพุทธรูป 3 องค์ ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และศาลตายาย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน เพื่อส่งเสริม สืบสานประเพณีที่ดีงาม และเป็นสิริมงคลสืบไป จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น.

ใส่ความเห็น