บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อส่งเสริม สืบสานประเพณี และเป็นสิริมงคลสืบไป จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

ใส่ความเห็น