คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นางสาวศิริกานต์ คะสาราช นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้รับรางวัลกองทุนเสริมพลังคุณธรรม ประจำปี 2564 เนื่องในวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

ใส่ความเห็น