วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 น. ณ.ประตูเสด็จ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและร่วมลงนามถวายพระพร