ภาพตกแต่งผนังสุดอาร์ตจากปฏิทินเก่า

คุณธรรม เรื่องการประหยัดพลังงาน โดย นักศึกษา

การประหยัด-จัดทำโดยนักศึกษา

จักรยานสีขาว

DIYถัง95%ethanolในห้องฏิบัติการ

HCU Together DIY อุปกรณ์จากขวดพลาสติกเหลือใช้

ประหยัดกระดาษ

SAVE ENERGY

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์

ใส่ความเห็น