นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาปัญญาประดิษฐ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เรื่องการประดิษฐ์แขนกล เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.