เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสักการะ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ลานโพธิ์ ด้านข้างหอประชุม บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.