รายละเอียด
หมวด: Science Camp
ค่ายวิทยาศาสตร์ มฉก. ครั้งที่ 15