25550831HCU 
 bachelor menu
 graduate menu
 SMS
hcunews
   
3225529
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
195
1611
5069
2948035
32782
20462
3225529

Your IP: 54.158.245.70
Server Time: 2017-06-28 02:50:51
Start : 20 November 2003
   

โครงการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2556

รายละเอียด

โครงการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2556

 • การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013)
 • โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2 (ASTC2014)
 • Faculty Sport 2014
 • สนุกสุขี สามัคคีชาววิทย์ ครั้งที่ 7
 • Network Games ครั้งที่ 18
 • โคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 10
 • บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัด
 • บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ
 • ไหว้ครู
 • ทำบุญอาจารย์ใหญ่
 • สืบสานวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์
 • ทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อการศึกษา “ทอดผ้าป่าหนังสือ ครั้งที่ 3”
 • โครงการเปิดโลกทัศน์เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1
 • โครงการเปิดโลกทัศน์เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
 • โครงการเปิดโลกทัศน์เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
 • โครงการเปิดโลกทัศน์เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4
 • โครงการศึกษาดูงานการเก็บรวบรวมสายพันธ์จุลินทรีย์ BIOTEC Culture Collection
 • โครงการศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เบียร์) ระดับอุตสาหกรรม
 • โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมด้านวิชาการ วิชาMI3143 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
 • โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมด้านวิชาการ วิชาMI3163  จุลชีววิทยาอาหาร
 • โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมด้านวิชาการ วิชาMI3112 พันธุศาสตรืจุลีนทรีย์
 • โครงการศึกษาเทคโนโลยีการกำจัดขยะและเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
 • โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมด้านวิชาการ วิชาMI3194  เทคโนโลยีการหมัก
 • โครงการศึกษากระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตในระบบ GMPและ HACCP ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • โครงการศึกษาสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม
 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
 • รับขวัญน้องและรับเข็ม Freshy
 • พิธีรับเข็ม Science ประจำปีการศึกษา 2556
 • ทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญ ประจำปีการศึกษา 2556”
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
 • ปัจฉิมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 *** รายละเอียดของโครงการดูได้ที่ Dropbox ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2555

รายละเอียด

โครงการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2555

 • ผู้นำกับแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา(D1)
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555
 • ฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญ
 • ก้าวแรกสู่หัวเฉียว Freshy Sport 2012 ส่งเสริมสุขภาพ
 • สหกิจ/ฝึกงาน หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เปิดโลกทัศน์สำหรับนักศึกษา CS
 • การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • พัฒนานักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมด้านวิชาการ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2555
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
 • รับขวัญน้องและรับเข็ม Freshy ประจำปีการศึกษา 2555
 • สนุกสุขี สามัคคีชาววิทย์ ครั้งที่ 6
 • ปลูกปะการังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
 • แข่งขันกีฬา "โคโลนีเกมส์" ครั้งที่ 9 นนทรีเกมส์ 
 • ค่ายวิทยาศาสตร์ มฉก.ครั้งที่ 10 
 • พิธีรับเข็ม Science ประจำปีการศึกษา 2555 
 • โลกทัศน์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 ,5 
 • ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 1 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต"
 • ศึกษาธรรมชาติและงานอาสาที่บางปู 
 • กีฬา เน็ตเวิร์กเกมส์ ครั้งที่ 17 (17th Network Game) สำเภาเกมส์ 
 • กีฬา Faculty Sport ประจำปีการศึกษา 2555 
 • พัฒนานักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมด้านวิชาการ ครั้งที่ 2 
 • คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่เพื่อชุมชน 
 • พัฒนานักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมด้านวิชาการ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555
 • สัมมนาวิชาการหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา 2555 
 • ทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2555
 • ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 
 • เปิดโลกทัศน์สำหรับนักศึกษาสาชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 - 5
 • โครงการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การออกแบบระบบเครือข่าย
 • โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 - 3

 *** รายละเอียดของโครงการดูได้ที่ Dropbox ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

   
 sci it
services
 sciencecamp
kmsci-hcu-header
 Sci Journal
banner7
   

Login  

   

มี 49 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
ลิขสิทธิ์ © 2017 Faculty of Science and Technology. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.