25550831HCU 
 bachelor menu
 graduate menu
 SMS
hcunews
   
3225501
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
167
1611
5041
2948035
32754
20462
3225501

Your IP: 54.158.245.70
Server Time: 2017-06-28 02:45:46
Start : 20 November 2003
   

โครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2556

รายละเอียด

โครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2556

 • ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2 เรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: การศึกษาคือนวัตกรรมนำพาประเทศชาติสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
 • โครงการเสริมสร้างทักษะการพัฒนา E – Learning เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์
 • โครงการการจัดการความรู้ “การให้บริการวิชาการสู่งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างความเข็มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชน
 • โครงการการจัดการความรู้ “การสร้างงานวิจัย”
 • โครงการการจัดการความรู้ “การผลิตตำราสู่การตีพิมพ์เผยแพร่”
 • โครงการสนุกสุขี สามัคคีขาววิทย์ ครั้งที่ 7
 • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2 เรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: การศึกษาคือนวัตกรรมนำพาประเทศชาติสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียนรู้การสร้าง E – Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum

 *** รายละเอียดของโครงการดูได้ที่ Dropbox ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2555

รายละเอียด

ครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2555

 • กิจกรรมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
 • การบูรณาการงานบริการวิชาการ /การวิจัย กับการเรียนการสอน
 • การผลิตตำราสู่การพิมพ์เผยแพร่
 • สนุกสุขี สามัคคีชาววิทย์ ครั้งที่ 6
 • ยุทธศาสตร์การวิจัยกับความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร
 • สัมมนาบุคลากร "ร่วมมือร่วมใจ สายใยชาววิทย์ ครั้งที่ 5
 • ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 1 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต"
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียนยุคปฏิวัติเทคโนโลยี
 • โครงการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
 • โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 *** รายละเอียดของโครงการดูได้ที่ Dropbox ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

   
 sci it
services
 sciencecamp
kmsci-hcu-header
 Sci Journal
banner7
   

Login  

   

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
ลิขสิทธิ์ © 2017 Faculty of Science and Technology. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.