รายละเอียด
หมวด: Public relations
สร้างเมื่อ วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562 11:44

26-6-2562 11-36-21
อาจารย์ ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ   อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมการประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม  ในหัวข้อเรื่อง “Third Nordic Baltic Drying Conference 2019”  เมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  ถึงวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  ณ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
คลิกอ่านรายละเอียด ... คลิก ...