รายละเอียด
หมวด: Public relations
สร้างเมื่อ วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2562 08:53

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ศรมน สุทิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลตัวอย่างของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และนางสาวสุพรรณชิกา กุนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

2019-05-29