รายละเอียด
หมวด: Public relations
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 16:55

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2561
2018-09-28
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 นางสาวบงกชมาศ มีภูมิรู้

นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้ารับมอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการ