รายละเอียด
หมวด: Public relations
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2559 08:08

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบสารชีวภัณฑ์ให้กับเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรใช้สำหรับกำจัดและป้องกันศัตรูพืชและโรคพืช
2016-06-30
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559