รายละเอียด
หมวด: Public relations
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2559 12:11

สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour scholarships and Fellowships โดยมีรายละเอียดทุนละ 4 ประเภท ดังนี้

ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocation Education and Training Scholarship)
ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)
สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/Endeavour

เปิดรับสมัคร เมษายน - 30 มิถุนายน 2559 (เพื่อศึกษาต่อใน พ.ศ.2560)