สำนักงานเลขานุการคณะ

รายละเอียด
หมวด: บุคลากร
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 05 มีนาคม 2556 14:06
1297 ชื่อ - นามสกุล : นางอริศรา  สิทธิพงษ์
ตำแหน่ง : รักษาการเลขานุการประจำคณะฯ
รหัสประจำตัว : 1297
Telephone : 1180
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1304 ชื่อ - นามสกุล : นางสายฝน กันคล้อย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
รหัสประจำตัว : 1304
Telephone : 1180
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1632 ชื่อ - นามสกุล : นางภัทยา แซ่อุ้ย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานเลขานุการคณะฯ
รหัสประจำตัว : 1632
Telephone : 1180
Email :