กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

รายละเอียด
หมวด: สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 05 มีนาคม 2556 14:40
 0634 ชื่อ - นามสกุล : ผศ.พิมพ์ภัค ภัทรนาวิก
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 0634
Telephone : 1487
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
0636 ชื่อ - นามสกุล : อ.ภัททิตา เลิศจริยพร
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 0636
Telephone : 1487
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0921 ชื่อ - นามสกุล : อ.อลิศรา พรายแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 0921
Telephone : 1487
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2453 ชื่อ - นามสกุล : อ.ตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 2453
Telephone : 1487
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.