เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ

รายละเอียด
หมวด: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 05 มีนาคม 2556 16:13
1248  ชื่อ - นามสกุล : นายอภิชาติ ไพศาลบริรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
รหัสประจำตัว : 1248
Telephone : 1219
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1685 ชื่อ - นามสกุล : น.ส.จริยา ประณิธาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
รหัสประจำตัว : 1685
Telephone : 1219
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1686 ชื่อ - นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีเทพสุรีย์ จันสามารถ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
รหัสประจำตัว : 1686
Telephone : 1212
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.