คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียด
หมวด: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 05 มีนาคม 2556 15:24
1571 ชื่อ - นามสกุล : อ.เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รหัสประจำตัว : 1571
Telephone : 1222
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0920 ชื่อ - นามสกุล : อ.วรนุช ปลีหจินดา
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 0920
Telephone : 1224
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0919  ชื่อ - นามสกุล : อ.ณัฐพร นันทจิพรพงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 0919
Telephone : 1224
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 1064 ชื่อ - นามสกุล : อ.ยุวธิดา ชิวปรีชา
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 1064
Telephone : 1222
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1123 ชื่อ - นามสกุล : อ.นฤดี บูรณะจรรยากุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 1123
Telephone : 1219
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1573 ชื่อ - นามสกุล : อ.สุปัญญา อภิวงศ์โสภณ
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 1573
Telephone : 1222
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2139 ชื่อ - นามสกุล : อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 2139
Telephone : 1222
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2442 ชื่อ - นามสกุล : อาจารย์เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 2442
Telephone : 1180
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.