เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ

รายละเอียด
หมวด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 05 มีนาคม 2556 17:13
 0036 ชื่อ - นามสกุล : นายธนโชติ ศรีกอก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
รหัสประจำตัว : 0036
Telephone : 1208
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1101 ชื่อ - นามสกุล : น.ส.วิไล ปาคำทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
รหัสประจำตัว : 1101
Telephone : 1206
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1275 ชื่อ - นามสกุล : น.ส.ขวัญใจ นาคพรม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
รหัสประจำตัว : 1275
Telephone : 1508
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1844 ชื่อ - นามสกุล : น.ส.ดวงใจ อุ่นคำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
รหัสประจำตัว : 1844
Telephone : 1230
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2316 ชื่อ - นามสกุล : น.ส.วรุณยุภา ป้องหลง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
รหัสประจำตัว : 2316
Telephone : 1208
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2651 ชื่อ - นามสกุล : น.ส.โสภี บุญทรัพย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
รหัสประจำตัว : 2651
Telephone : 
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2677 ชื่อ - นามสกุล : น.ส.ระพีพันธ์ บุญจันทร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
รหัสประจำตัว : 2677
Telephone : 1208
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2694 ชื่อ - นามสกุล : น.ส.ปวีณา เพชราวรรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
รหัสประจำตัว : 2694
Telephone : 1208
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.