กลุ่มวิชาสรีรวิทยา

รายละเอียด
หมวด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 05 มีนาคม 2556 17:04
0515  ชื่อ - นามสกุล : ผศ.เมตตา โพธิ์กลิ่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 0515
Telephone : 1508
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
0752 ชื่อ - นามสกุล : อ.รังสิมา ใช้เทียมวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 0752
Telephone : 1508
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1193 ชื่อ - นามสกุล : ผศ.อัญชลี ชุ่มบัวทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 1193
Telephone : 1508
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1766 ชื่อ - นามสกุล : ผศ.จันเพ็ญ บางสำรวจ
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 1766
Telephone : 1508
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.