กลุ่มวิชาชีววิทยา

รายละเอียด
หมวด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 05 มีนาคม 2556 16:51
 0528 ชื่อ - นามสกุล : อ.ยิ่งศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 0528
Telephone : 1208
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1115 ชื่อ - นามสกุล : อ.ยุคลธร สถาปนศิริ
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 1115
Telephone : 1208
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1154 ชื่อ - นามสกุล : อ.ปวินท์ สุวรรณกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 1154
Telephone : 1208
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1894 ชื่อ - นามสกุล : อ.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 1894
Telephone : 1208
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2460 ชื่อ - นามสกุล : อ.วัลวิภา เสืออุดม
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 2460
Telephone : 1208
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.