กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์

รายละเอียด
หมวด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 05 มีนาคม 2556 16:45
 0930 ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 0930
Telephone : 1230
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1700 ชื่อ - นามสกุล : อ.ภาสินี สงวนสิทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 1700
Telephone : 1230
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2168 ชื่อ - นามสกุล : อ.อมรรัตน์ โตทองหล่อ
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 2168
Telephone : 1230
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2379 ชื่อ - นามสกุล : อ.ระพีพันธุ์ ศิริเดช
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 2379
Telephone : 1230
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2486 ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.รุ่งรัตน์ นิลธเสน
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 2486
Telephone : 
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.