เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ

รายละเอียด
หมวด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 05 มีนาคม 2556 17:50
0233 ชื่อ - นามสกุล : นายพิเชษฐ ผลสว่าง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
รหัสประจำตัว : 0223
Telephone : 1416
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0888 ชื่อ - นามสกุล : นายสมชาย วงษ์ละคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
รหัสประจำตัว : 0888
Telephone : 1124
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0984 ชื่อ - นามสกุล : น.ส.ดวงดาว ชื่นสว่าง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
รหัสประจำตัว : 0984
Telephone : 1202
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1271 ชื่อ - นามสกุล : นายอาคม สินโสม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
รหัสประจำตัว : 1271
Telephone : 1124
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2294 ชื่อ - นามสกุล : น.ส.บุณฑริกา กลัดพิบูลย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
รหัสประจำตัว : 2294
Telephone : 1124
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.