กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์

รายละเอียด
หมวด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 05 มีนาคม 2556 17:36
 0343 ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.สุวรรณี สายสิน
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 0343
Telephone : 1202
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0536 ชื่อ - นามสกุล : ผศ.พัชรี ภคกษมา
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 0536
Telephone : 1463
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1087 ชื่อ - นามสกุล : อ.พรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 1087
Telephone : 1202
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1770 ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
รหัสประจำตัว : 1770
Telephone : 1202
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1994 ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร. ชัชวาลย์ ช่างทำ
ตำแหน่ง : รองคณบดี
รหัสประจำตัว : 1994
Telephone : 1180
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.