กลุ่มวิชาฟิสิกส์

รายละเอียด
หมวด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 05 มีนาคม 2556 17:30
1324  ชื่อ - นามสกุล : อ.รังสรรค์ โกญจนาทนิกร
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 1324
Telephone : 1416
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1325 ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 1325
Telephone : 1416
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1707 ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 1707
Telephone : 1416
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1787 ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.พรสิริ วนรัฐิกาล
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 1787
Telephone : 1416
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.