กลุ่มวิชาชีวเคมี

รายละเอียด
หมวด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 05 มีนาคม 2556 17:26
0717 ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 0717
Telephone : 1124
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0588 ชื่อ - นามสกุล : อ.ศรมน สุทิน
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 0588
Telephone : 1124
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2550 ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 2550
Telephone : 1124
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.