ผู้บริหาร

รายละเอียด
หมวด: บุคลากร
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 05 มีนาคม 2556 13:52
0655 

ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
ตำแหน่ง : คณบดี
รหัสประจำตัว : 0655
Telephone : 1180
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

สายตรงคณบดี

 1994 ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร. ชัชวาลย์ ช่างทำ
ตำแหน่ง : รองคณบดี
รหัสประจำตัว : 1994
Telephone : 1180
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1757 ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.มธุรส อ่อนไทย
ตำแหน่ง : รองคณบดี
รหัสประจำตัว : 1757
Telephone : 1124
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.